Erki kodulehekülg
raamatud
konspekt
Materjale kasutades tuleks arvestada, et ma astusin TTÜsse 1997. aastal ja lõpetasin 2001. aastal, seega üsna paljud failid võivad olla moraalselt vananenud.

Siinsed arhiivid on pakitud ZIPiga, lahti saab neid pkunzipiga (29 KB).
Kasutus : pkunzip.exe -d failinimi.

Enamus dokumentidest on kujul Portable Document Format (PDF). Vaadata saab neid Adobe Acrobat Readeriga (5328 KB; versioon 4.0).

Järjestatud ainekoodi järgi :

Keskkonnakaitse (EKE3710)
Arvutid I (IAF3011)
Informaatika II (IAG3103)
Diskreetne matemaatika (IAY3310)
Kommunikatsioonivõrgud (IDK3070)
Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine (IDK3441)
Internet-programmeerimine (JAVA) I (IDK3471)
Programmeerimine II (IDK3762)
Visuaalprogrammeerimine (IDK5210)
Andmeanalüüs (IDN5420)
Eksperimentaalsed sõresüsteemid (IDN5590)
Andmebaaside projekteerimine (IDU3381)
Andmebaasisüsteemid (IDU3430)
Sissejuhatus infosüsteemidesse (IDU3530)
Objektorienteeritud modelleerimine (IDU5020)
Kontseptuaalne süsteemianalüüs (IDU5360)
Infosüsteemide projekteerimine (IDU5661)
Infosüsteemide arendusprotsess (IDU5681)
Loogiline programmeerimine (IDX3480)
Multimeedia (IDX5040)
Ekspertsüsteemid (IDX5701)
Ekspertsüsteemid - projekt (IDX5702)
Tarkvara kvaliteet ja standardid (IDX5721)
Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö (IDX5722)
Side (IRT3930)
Operatsioonisüsteemid (LAC5700)
Teoreetiline informaatika (LAI5711)
Arvutivõrgud (LAP3731)
Sissejuhatus reaalaja tarkvaratehnikasse (LAP5711)
Süsteemiteooria (LAS5711)
Mõõtmine (LAV3730)
Insenerieetika (LAV3740)
Väljenduskunsti alused (LAV3750)
Elektroonika (LEA3020)
Ettevõtte majandusõpetus (TMJ3330)
Õigusõpetus (TTO3160)
Intellektuaalse omandi õiguskaitse (TTO3331)
Füüsika I (YFR3015)
Bakalaureusetöö
Varia
 

Järjestatud ainenimetuse järgi :

Andmeanalüüs (IDN5420)
Andmebaaside projekteerimine (IDU3381)
Andmebaasisüsteemid (IDU3430)
Arvutid I (IAF3011)
Arvutivõrgud (LAP3731)
Bakalaureusetöö
Diskreetne matemaatika (IAY3310)
Eksperimentaalsed sõresüsteemid (IDN5590)
Ekspertsüsteemid (IDX5701)
Ekspertsüsteemid - projekt (IDX5702)
Elektroonika (LEA3020)
Ettevõtte majandusõpetus (TMJ3330)
Füüsika I (YFR3015)
Informaatika II (IAG3103)
Infosüsteemide arendusprotsess (IDU5681)
Infosüsteemide projekteerimine (IDU5661)
Insenerieetika (LAV3740)
Intellektuaalse omandi õiguskaitse (TTO3331)
Internet-programmeerimine (JAVA) I (IDK3471)
Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine (IDK3441)
Keskkonnakaitse (EKE3710)
Kommunikatsioonivõrgud (IDK3070)
Kontseptuaalne süsteemianalüüs (IDU5360)
Loogiline programmeerimine (IDX3480)
Multimeedia (IDX5040)
Mõõtmine (LAV3730)
Objektorienteeritud modelleerimine (IDU5020)
Operatsioonisüsteemid (LAC5700)
Programmeerimine II (IDK3762)
Side (IRT3930)
Sissejuhatus infosüsteemidesse (IDU3530)
Sissejuhatus reaalaja tarkvaratehnikasse (LAP5711)
Süsteemiteooria (LAS5711)
Tarkvara kvaliteet ja standardid (IDX5721)
Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö (IDX5722)
Teoreetiline informaatika (LAI5711)
Varia
Visuaalprogrammeerimine (IDK5210)
Väljenduskunsti alused (LAV3750)
Õigusõpetus (TTO3160)

Andmeanalüüs (IDN5420)

Fail : idn5420_konspekt.zip (479 KB)
Sisu : õppejõud Rein Kuusiku loengukiled (PDF).
Andmebaaside projekteerimine (IDU3381)

Fail : idu3381_kontrolltoo_2.zip (67 KB)
Sisu : Teise kontrolltöö andmebaasid ja nõutud päringud (Access97, TXT).

Fail : idu3381_minu_projekt.zip (83 KB)
Sisu : Minu tehtud haljastusfirma andmebaasiprojekt (PDF + Access97).

Fail : idu3381_erkki_lindpere_-_projekt.zip (79 KB)
Sisu : Erkki Lindpere arvutimängufirma andmebaasiprojekt (Access97).

Fail : idu3381_loengukiled.zip (554 KB)
Sisu : SQLi õpetus (HTML) ja õppejõud Mart Roosti loengud (PDF).

Fail : idu3381_naidised.zip (618 KB)
Sisu : Mõned näidisandmebaasid (Access95 + Access97 + PDF).
Andmebaasisüsteemid (IDU3430)

Fail : idu3430_konspekt.zip (663 KB)
Sisu : õppejõud Mart Roosti loengukiled (PDF).

Fail : idu3430_minu_projekt.zip (169 KB)
Sisu : minu tehtud kassikontsertide andmebaas (Access97 + PDF + ERwin).
Arvutid I (IAF3011)

Fail : iaf3011_eksamipunktide_vastused_i.pdf (35 KB)
Fail : iaf3011_eksamipunktide_vastused_ii.pdf (27 KB)
Fail : iaf3011_eksamipunktide_vastused_iii.pdf (38 KB)
Fail : iaf3011_eksamipunktide_vastused_iv.pdf (30 KB)
Sisu : Neli dokumenti (PDF), kõikides erinevate inimeste koostatud eksamiküsimuste vastused.
Arvutivõrgud (LAP3731)

Fail : lap3731_loengukiled_1.pdf (1122 KB)
Fail : lap3731_loengukiled_2.pdf (2093 KB)
Fail : lap3731_loengukiled_3.pdf (1507 KB)
Fail : lap3731_loengukiled_ipv4.pdf (70 KB)
Fail : lap3731_loengukiled_lan.pdf (103 KB)
Fail : lap3731_loengukiled_wan.pdf (25 KB)
Sisu : õppejõud Toomas Tommingase loengukiled, kuus slaidi lehel (PDF).

Fail : lap3731_tanel_magi,_aigar_alaveer,_helen_pappel,_gerli_kriiska_-_koduulesanded.zip (33 KB)
Sisu : Tanel Mägi, Aigar Alaveeru, Helen Papli ja Gerli Kriiska poolt tehtud esimene ja teine kodutöö (MathCAD 7 + PDF + Pascal).

Fail : lap3731_eksamikusimusi.txt (7 KB)
Sisu : 1998. ja 1999. aasta paari päeva eksamiküsimused (TXT).

Fail : lap3731_luhikonspekt.pdf (58 KB)
Sisu : Mõningate võtmesõnade seletused (PDF).

Fail : lap3731)_minu_teine_koduulesanne.zip (105 KB)
Sisu : Minu tehtud teise kodutöö programm (Pascal) ja aruanne (PDF) ning koduülesande juhend (HTML + JPG).

Fail : lap3731)_risto_koiva_-_teine_koduulesanne.zip (145 KB)
Sisu : Risto Kõiva tehtud teise kodutöö programm (Delphi) ja aruanne (HTML + GIF + JPG).

Fail : lap3731_tarvi_martens_-_eesti_andmeside_hetkeolukord.zip (175 KB)
Sisu : Tarvi Martens "Eesti andmeside hetkeolukord" + veel IPng ja OSI-mudeli kohta (HTML + GIF).
Bakalaureusetöö

Fail : abstract.pdf (14 KB)
Sisu : minu bakalaureusetöö resümee (PDF).

Fail : defence.ppt (83 KB)
Sisu : minu bakalaureusetöö kaitsekõne ja presentatsioon (PowerPoint97).

Fail : juhendaja.pdf (6 KB)
Sisu : juhendaja arvamus minu bakalaureusetööst (PDF).

Fail : retsensent.pdf (9 KB)
Sisu : retsensendi arvamus minu bakalaureusetööst (PDF).

Fail : thesis.pdf (207 KB)
Sisu : minu bakalaureusetöö teemal "Java-Based Object Persistence Layer Jakamar" (PDF).


Diskreetne matemaatika (IAY3310)

Fail : iay3310_konspekt.pdf (237 KB)
Sisu : õppejõud Margus Kruusi lühikonspekt (PDF).
Eksperimentaalsed sõresüsteemid (IDN5590)

Fail : idn5590_konspekt.zip (139 KB)
Sisu : õppejõud Rein Kuusiku loengukiled (PDF).

Fail : idn5590_minu_iseseisev_too_5.zip (117 KB)
Sisu : minu tehtud iseseisev töö #5 - "Täheühendite eraldamine" (C++ + EXE + PDF).

Fail : idn5590_minu_iseseisev_too_8.zip (209 KB)
Sisu : minu tehtud iseseisev töö #8 - "Kõikide maksimaalsete klikkide eraldamine" (C++ + EXE + PDF).
Ekspertsüsteemid (IDX5701)

Fail : idx5721_konspekt.pdf (182 KB)
Sisu : õppejõud Jaak Tepandi konspekt (PDF).

Fail : idx5721_korraldus.pdf (49 KB)
Sisu : kursuse korraldus (PDF).

Fail : idx5701_minu_iseseisev_too_i.pdf (49 KB)
Fail : idx5701_minu_iseseisev_too_ii.pdf (88 KB)
Sisu : minu tehtud esimene ja teine iseseisev töö "Otsingusüsteem Interneti raamatupoes" (PDF).

Fail : idx5701_minu_iseseisev_too_iii.pdf (25 KB)
Sisu : minu tehtud kolmas iseseisev töö "Kaastudengi töö hindamine" (PDF).
Ekspertsüsteemid - projekt (IDX5702)

Fail : idx5702_kitty_dahl_-_projekt.pdf (100 KB)
Sisu : Kitty Dahli tehtud projekt "Ekspertsüsteem Siemensi mobiiltelefoni valikuks" (PDF).

Fail : idx5702_minu_projekt.zip (215 KB)
Sisu : minu tehtud projekt "Otsingusüsteem Interneti raamatupoes" ja selle realisatsioon (Access97 + PDF).
Elektroonika (LEA3020)

Fail : lea3020_eksamikusimusi.html (2 KB)
Sisu : Mõned eksamiküsimused (HTML).

Fail : lea3020_minu_referaat.pdf (84 KB)
Sisu : Minu tehtud referaat teemal "Mikrofon" (PDF). Kui tahate ka referaati kirjutada, siis mängige praktikumis MineSweeperit :)
Ettevõtte majandusõpetus (TMJ3330)

Fail : tmj3330_luhikonspekt.pdf (68 KB)
Sisu : aine lühikonspekt (PDF).

Fail : tmj3330_janno_kusman,_riho_piirat_et_al_-_koduulesanne.zip (29 KB)
Sisu : Janno Kusmani, Riho Piirati ja teiste tehtud koduülesanded (PDF + Excel97).
Füüsika I (YFR3015)

Fail : i_saveljev_-_fuusika_uldkursus_i.zip (32152 KB)
Sisu : I. Saveljev "Füüsika üldkursus I" (PDF).


Informaatika II (IAG3103)

Fail : iag3103_loengukiled.zip (228 KB)
Sisu : õppejõud Matti Kurmi loengukiled (PDF).
Infosüsteemide arendusprotsess (IDU5681)

Fail : idu5681_konspekt.zip (5471 KB)
Sisu : õppejõud Enn Õunapuu loengukiled ja konspekt (Powerpoint97 + PDF).

Fail : idu5681_minu_projekt.zip (308 KB)
Sisu : minu tehtud telnetikliendi arendamise projekt (PDF).
Infosüsteemide projekteerimine (IDU5661)

Fail : idu5661_case_method_document_templates.zip (210 KB)
Sisu : Peter N. Crompton "Case Method Document Templates" (HTML + PDF).

Fail : idu5661_konspekt.zip (299 KB)
Sisu : õppejõud Lea Elmiku konspekt (PDF).

Fail : idu5661_minu_projekt.pdf (471 KB)
Sisu : minu tehtud haljastusfirma infosüsteemi projekt (PDF).
Insenerieetika (LAV3740)

Fail : lav3740_konspekt.pdf (60 KB)
Sisu : õppejõud Boris Gordoni loengukonspekt, koostanud Oliver Gailan (PDF).

Fail : lav3740_minu_referaat.pdf (31 KB)
Sisu : minu tehtud referaat (PDF).
Intellektuaalse omandi õiguskaitse (TTO3331)

Fail : tto3331_eksamipiletid.pdf (350 KB)
Sisu : eksamipiletid ja nende vastused (PDF).

Fail : tto3331_konspekt.html (214 KB)
Sisu : loengukonspekt (HTML).

Fail : tto3331_kristjan_rats_-_referaat.html (52 KB)
Sisu : Kristjan Rätsi tehtud referaat "Tarbija kaitse ja kõlvatu konkurents" (HTML).

Fail : tto3331_minu_referaat.pdf (133 KB)
Sisu : Minu tehtud referaat "Tarkvara ja piraatlus" (PDF).

Fail : tto3331_tanel_magi_-_referaat.pdf (107 KB)
Sisu : Tanel Mägi tehtud referaat "Tarkvara ja piraatlus" (PDF).
Internet-programmeerimine (JAVA) I (IDK3471)

Fail : idk3471_minu_projekt.zip (226 KB)
Sisu : minu tehtud projekt "The Game" (CLASS + GIF + HTML + JAVA).
Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine (IDK3441)

Fail : idk3441_konspekt.zip (115 KB)
Sisu : õppejõud Kaarel Alliku loengukonspekt (PDF).

Fail : idk3441_minu_projekt.zip (84 KB)
Sisu : minu tehtud kursuseprojekt "Teek "vararray"" (PDF + C++).

Fail : idk3441_raivo_piirat_-_projekt.zip (57 KB)
Sisu : Raivo Piirati tehtud kursuseprojekt "Object Tree Creator" (PDF + C++).
Keskkonnakaitse (EKE3710)

Fail : eke3710_kristjan_rats_-_referaat.html (27 KB)
Fail : eke3710_kristjan_rats_-_referaat_lisa.html (4 KB)
Sisu : Kristjan Rätsi tehtud referaat teemal "Eesti põhjavesi ja selle kaitse" (HTML).
Kommunikatsioonivõrgud (IDK3070)

Fail : idk3070_konspekt.zip (404 KB)
Sisu : õppejõud Kaarel Alliku loengukonspekt (PDF).

Fail : idk3070_kristjan_rats_-_referaat.html (17 KB)
Sisu : Kristjan Rätsi tehtud referaat teemal "Salajase võtme krüptosüsteem DES" (HTML + GIF).

Fail : idk3070_minu_eksamitoo.pdf (22 KB)
Sisu : minu tehtud eksamitöö (PDF).

Fail : idk3070_minu_referaat.pdf (67 KB)
Sisu : minu tehtud referaat "TCP/IP protokollil baseeruvad rünnakud võrguseadmete vastu".

Fail : idk3070_risto_solman_-_eksamitoo.pdf (15 KB)
Sisu : Risto Solmani tehtud eksamitöö (PDF).
Kontseptuaalne süsteemianalüüs (IDU5360)

Fail : idu5360_aive_normak,_kaire_eljas,_kitty_dahl_-_projekt.pdf (61 KB)
Sisu : Aive Normaku, Kaire Eljase ja Kitty Dahli tehtud hotelli infosüsteem (PDF).

Fail : idu5360_kaidur_roht_-_projekt.pdf (80 KB)
Sisu : Kaidur Rohti tehtud bussifirma infosüsteem (PDF).

Fail : idu5360_minu_projekt.zip (119 KB)
Sisu : Minu tehtud haljastusfirma infosüsteem (PDF) ja diagrammid EasyCase'is.
Loogiline programmeerimine (IDX3480)

Fail : idx3480_konspekt.zip (368 KB)
Sisu : õppejõud Jaak Henno konspekt, harjutusülesanded ja eksamiülesanded (HTML + GIF + JPG + TXT).

Fail : idx3480_minu_programmid.zip (17 KB)
Sisu : minu tehtud Prologi programmid (Prolog).
Multimeedia (IDX5040)

Fail : idx5040_minu_presentatsioon_i.zip (1747 KB)
Sisu : Minu tehtud PowerPointi presentatsioon teemal "Miks mulle meeldivad kassid" (PowerPoint97).

Fail : idx5040_minu_presentatsioon_ii.zip (9943 KB)
Sisu : Minu tehtud ToolBooki presentatsioon teemal "Heroes of Might & Magic III" (ToolBook II). Kui ToolBooki ennast pole, siis vaadata saab ka Neuroni pluginaga veebibrauseris.
Mõõtmine (LAV3730)

Fail : lav3730_andrus_haiba_-_aruanded.zip (598 KB)
Sisu : Andrus Haiba tehtud aruanded (PDF + Excel97)

Fail : lav3730_minu_aruanded.zip (118 KB)
Sisu : Minu tehtud mõned aruanded (juhuhälbed + alalisvoolukompensaator) (PDF)
Objektorienteeritud modelleerimine (IDU5020)

Fail : idu5020_harjutus.zip (157 KB)
Sisu : õppejõud Ants Torimi harjutustundide materjalid (HTML + PDF).

Fail : idu5020_kitty_dahl_-_projekt.pdf (53 KB)
Sisu : Kitty Dahli tehtud projekt "Online-raamatupood" (PDF).

Fail : idu5020_konspekt.zip (454 KB)
Sisu : õppejõud Mart Roosti loengukiled (PDF).

Fail : idu5020_minu_projekt.pdf (180 KB)
Sisu : minu tehtud telnetikliendi projekti dokumentatsioon (PDF).
Operatsioonisüsteemid (LAC5700)

Fail : lac5700_eksamipunktide_vastused_i.pdf (55 KB)
Sisu : Minu koostatud eksami võtmesõnade kogu (PDF).

Fail : lac5700_eksamipunktide_vastused_ii.zip (32 KB)
Sisu : Eksami võtmesõnade kogu (HTML + GIF)

Fail : lac5700_konspekt_i.zip (350 KB)
Sisu : Vello Kuke tehtud slaidide kogu (GIF + HTML).

Fail : lac5700_konspekt_ii.html (117 KB)
Sisu : Vladimir Viiese loetava operatsioonidesüsteemide (koodiga IAG3761) loengukonspekt (HTML). On küll erinev aine, aga natuke siit saab.

Fail : lac5700_minu_tood.zip (58 KB)
Sisu : Minu kaks ülesannet ja referaat teemal "IEEE Computer Society liikmete arvamused krüptograafia kohta" (PDF).
Programmeerimine II (IDK3762)

Fail : idk3762_konspekt.zip (56 KB)
Sisu : Kuldar Taveteri ja Taivo Risti koostatud mingisugune konspekt, üsnagi katkendlik (PDF).

Fail : idk3762_minu_eksamitoo.pas (5 KB)
Sisu : minu tehtud eksamiülesanne (Pascal).

Fail : idk3762_minu_koduulesanded.zip (545 KB)
Sisu : minu programmid (Delphi + Pascal).
Side (IRT3930)

Fail : irt3930_luhikonspekt_i.pdf (222 KB)
Sisu : Andrus Haiba koostatud võtmesõnade seletused (PDF). Sobib väljaprintimiseks ja eksamile kaasavõtmiseks.

Fail : irt3930_luhikonspekt_ii.pdf (295 KB)
Sisu : Ingmar Nurmiste ja Oliver Gailani koostatud võtmesõnade seletused (PDF). Mõneti kvaliteetsem kui eelmine.

Fail : irt3930_praktikumid.zip (47 KB)
Sisu : Minu ja veel paari inimese tehtud side praktikumide aruanded (PDF). Mõnes kohas täiesti valesti tehtud.
Sissejuhatus infosüsteemidesse (IDU3530)

Fail : idu3530_minu_projekt.zip (332 KB)
Sisu : iseseisva töö juhend (PDF), õppetooli näidisprojekt (PDF), minu tehtud infosüsteemi projekt (PDF) ja EasyCase'i projektifailid. NB - see minu tehtud projekt on üsnagi valesti tehtud, aga ära ta arvestati.
Sissejuhatus reaalaja tarkvaratehnikasse (LAP5711)

Fail : lap5711_koduulesannete_spetsifikatsioon.zip (50 KB)
Sisu : Koduülesannete spetsifikatsioon (HTML + PDF).

Fail : lap5711_konspekt.zip (308 KB)
Sisu : õppejõud Leo Mõtuse konspekt (PDF).
Süsteemiteooria (LAS5711)

Fail : las5711_kontrolltood.zip (189 KB)
Sisu : Kontrolltööde mõned variandid (GIF + PDF)
Tarkvara kvaliteet ja standardid (IDX5721)

Fail : idx5721_faq_part_1.html (41 KB)
Fail : idx5721_faq_part_2.html (35 KB)
Sisu : Software QA and Testing Resource Centeri tehtud tarkvara testimise KKK (HTML).

Fail : idx5721_indrek_mandre_-_iseseisev_too_i.pdf (59 KB)
Fail : idx5721_indrek_mandre_-_iseseisev_too_ii.pdf (59 KB)
Sisu : Indrek Mandre tehtud esimene ja teine iseseisev töö "Programmi "HTTPD" testimine" (PDF).

Fail : idx5721_konspekt.pdf (288 KB)
Sisu : õppejõud Jaak Tepandi konspekt (PDF).

Fail : idx5721_korraldus.pdf (67 KB)
Sisu : kursuse korraldus 1999. aasta sügisel (PDF).

Fail : idx5721_loengukonspekt.pdf (271 KB)
Sisu : loengukonspekt (PDF).

Fail : idx5721_luhikonspekt.pdf (66 KB)
Sisu : lühikonspekt (PDF).

Fail : idx5721_minu_iseseisev_too_i.pdf (106 KB)
Fail : idx5721_minu_iseseisev_too_ii.pdf (96 KB)
Sisu : minu tehtud esimene ja teine iseseisev töö "Programmi "ID3 tabeli redaktor" testimine"" (PDF).

Fail : idx5721_minu_iseseisev_too_iii.pdf (37 KB)
Sisu : minu tehtud kolmas iseseisev töö "Kaastudengi töö hindamine" (PDF).

Fail : idx5721_revision_labs_-_faq.html (19 KB)
Sisu : Revision Labsi tehtud tarkvara testimise KKK (HTML).
Tarkvara kvaliteet ja standardid - ainetöö (IDX5722)

Fail : idx5722_minu_projekt.pdf (174 KB)
Sisu : minu tehtud kursuseprojekt "ID3 tabeli redaktor" testimine"" (PDF).
Teoreetiline informaatika (LAI5711)

Fail : lai5711_eksamikusimusi.pdf (12 KB)
Sisu : mõne aasta eksamiküsimusi.

Fail : lai5711_konspekt.pdf (707 KB)
Sisu : õppejõud Jaan Penjami loengukonspekt (PDF).

Fail : lai5711_kordamiskusimused.pdf (6 KB)
Sisu : Kordamisküsimused eksamiks (PDF).

Fail : lai5711_kristjan_rats_-_koduulesanded.zip (37 KB)
Sisu : Kristjan Rätsi tehtud kodused ülesanded (HTML + GIF)

Fail : lai5711_loogika.pdf (130 KB)
Sisu : loogika konspekt (PDF).

Fail : lai5711_luhikonspekt.pdf (103 KB)
Sisu : aine lühikonspekt (PDF).
Varia

Fail : varia_unix.zip (210 KB)
Sisu : Mingi jutt UNIXi kohta (PowerPoint95)
Visuaalprogrammeerimine (IDK5210)

Fail : idk5210_eksamikusimusi.html (3 KB)
Sisu : Mõne eksamiülesande tekst (HTML).

Fail : idk5210_konspekt.pdf (44 KB)
Sisu : õppejõud Teodor Luczkowski sissejuhatus Visual Basicusse (PDF).
Väljenduskunsti alused (LAV3750)

Fail : lav3750_kert_rungi_-_retsensioon.pdf (14 KB)
Sisu : Kert Rungi tehtud retsensioon minu esseele (PDF).

Fail : lav3750_konspekt.zip (143 KB)
Sisu : loengukiled (PDF).

Fail : lav3750_minu_essee.pdf (60 KB)
Sisu : minu tehtud essee teemal "Rahvaarmee on Eestile vajalik" (PDF).

Fail : lav3750_minu_retsensioon.pdf (14 KB)
Sisu : minu tehtud kaastudengi essee retsensioon (PDF).
Õigusõpetus (TTO3160)

Fail : tto3160_konspekt_i.pdf (278 KB)
Sisu : loengukonspekt (PDF).

Fail : tto3160_konspekt_ii.html (194 KB)
Sisu : Loengukonspekt (HTML).